4.t.1 -

Pomník Ludwiga van Beethovena

podle článků Anny Fidlerové a MUDr. Jiřího Prokopa

Autorem tohoto monumentálního pomníku, postaveného k poctě Ludwiga van Beethovena, je akademický sochař a karlovarský rodák Hugo Uher. Toto dílo je oprávněně považované za největší a nejkrásnější Beethovenův pomník na světě. Odhalen byl 29. září 1929.

Hugo Uher, talentovaný karlovarský sochař, autor četných soch, pomníků i drobných plastik, doplatil po druhé světové válce na to, že se v roce 1923 oženil s nenápadnou dívkou, sestřenicí tehdy rovněž nenápadného karlovarského knihkupce Karla Hermanna Franka. Ztrestán byl on i jeho dílo. Zatímco zcela nevinný trávil první měsíce po osvobození Karlových Varů v pankrácké věznici, kde byl 11.prosince 1945 surově umučen, jeho největší životní dílo se stalo terčem likvidátorů všeho německého. Rozhodnutím Místní správní komise byly z krajních pilířů pomníku odstraněny a později nenávratně ztraceny dva alegorické reliéfy, bronzové ženské akty v životní velikosti, znázorňující blahodárné působení hudby na lásku i útěchu, kterou hudba zmírňuje žal. Na místech původních reliéfů byly umístěny pouze prázdné leštěné žulové desky.

V roce 2012 uplynulo 20 let od nového zahájení činnosti Rotary klubu v Karlových Varech. Ten se k svým pravidelným schůzkám schází v Beethovenově salonku nad Café GH PUPP, postaveného na místě lázeňského domu Boží oko, kde ve dnech 27. 7. – 7. 8. 1812 pobýval Ludwig van Beethoven. V souvislosti s touto tradicí a úctou ke geniálnímu skladateli usiloval Rotary klub Karlovy Vary o obnovení reliéfních desek na pomníku Ludwiga van Beethovena. Rotary klub Karlovy Vary tak chtěl přispět k nápravě vzájemných křivd v českoněmeckých vztazích.

Realizátorem replik se na základě doporučení umělecké komise a výběru Rotary klubu Karlovy Vary stal nejdecký výtvarník Heřman Kouba, absolvent karlovarské Střední průmyslové školy keramické.

Obnova původní podoby Beethovenova pomníku byla financována z částky, získané ve sbírce, která proběhla mezi členy místního Rotary klubu a za přispění Rotary klubů z Německa. Slavnostní odhalení nově zhotovených reliéfů se uskutečnilo v sobotu 4. srpna 2012 za účasti velvyslance SRN Detlefa Lingemanna.

Únor 2013

 

Proměny pomníku Ludwiga van Beethovena v čase.

pomnik
           pred rokem 1945

4.o.1 - Pomník před rokem 1945

 
pomnik od r. 1945 do r. 2012

4.o.2 - Od r.1945 do r. 2012

 
pomnik od 4.8.2012

4.o.3 - Po slavnostním odhalení nově zhotovených reliefů v sobotu 4. 8. 2012.


(Foto archiv MUDr. Jiřího Prokopa)